Kompisen

 
Levita är en liten shettisdam som är 17 år. Barnen tycker att hon är världens bästa ridhäst, körhäst och sällskapshäst.  För Fjodor är hon en pålitlig vän.


Hon får gärna hålla sig på avstånd när det är matdax. Annars äter gärna Fjodor upp både hennes och hans eget hö. Nej, när det gäller maten, så tar han inte hänsyn till att hon är en liten madonna.

Annat är om Fjodor blir rädd och ängslig. Då träder Levita in som en skyddande ängel. Då vill Fjodor att hon ska vara nära intill - eller gå före... och det gör hon så gärna så...